Volume 3 published

We have just released Magnificat CLM‘s third volume, of which we feel very proud, as its contributions are brilliant.

This year we offer an article by Roger Boase on a real Renaissance love story. Francesc Gómez repeats collaboration, this time with a thorough work on the early reception of Dante in Catalan culture. José Ángel Esteras, Josemi Lorenzo and Alberto Montaner publish a curious work on the intriguing epigraphic inscriptions of Lara (of the famous infantes). Annamaria Annicchiarico offers an impeccable critical edition of several mythological Corellan proses. And finally, in the seventh centennial of Ramon Llull’s death (http://www.anyllull.cat/en/), two of the most important Lullian scholars, Anthony Bonner and Albert Soler, present us with a flawless study on the importance of ekphrasis in the Beatus’s writings.

Our readers will find another novelty in this volume: we changed our bibliographical style to one of the most common standards: the Modern Humanities Research Association (MHRA author-date), to which our own was indebted from the start. This switch is due to our intention of including in our journal, in future volumes, JATS-xml formatted versions of our articles, alongside the traditional pdf. Perhaps the most complicated step in this type of xml conversion is the list of works cited. Some semi-automatic converters are appearing, but only for major bibliographic styles, and hence our change.

During 2016 Magnificat CLM‘s presence has kept growing in indexes and databases. We are now in ERIH+, DOAJ, Latindex, REDIB, BDDOC-CSIC, the MLA International Bibliography, Dialnet, and ScienceOpen. Now, once published our third volume, we have started proceedings for inclusion in Emerging Sources Citation Index, Scopus and Redalyc, as we comply with their requirements.

Our inclusion in ScienceOpen deserves a particular mention. SO is a wonderful platform promoting open access to scientific articles. SO launched a prize competition for platinum open access journals, in order to reward the best fully open, non-APC of them. We are proud to say that we found ourselves among the chosen ones. Thank you, SO much!

And finally, after quite a long bureaucratic process, Magnificat CLM has been also included in RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert), from which its articles can be downloaded the same as from our Universitat de València’s platform. We hope our presence in RACO will enhance our already high visibility and will approach us to another of the greatest indexes, CARHUS+, in which we aspire to be included some day.

We hope you enjoy our journal. Please remember that you can leave your comments here, as well as on Twitter (@MagnificatCLM) and on ScienceOpen, which offers a functionality for direct comments on each particular article.

And are you a researcher on a medieval subject or on digital humanities? Why not submit a proposal to us? We are extremely thorough in our selection standards. If chosen, you will get a high impact for your article and enjoy open access for free.

Prof. Rosanna Cantavella, Editor, Magnificat Cultura i Literatura Medievals

Universitat de València / Life Member, Clare Hall University of Cambridge

https://uv.academia.edu/RosannaCantavella

Anuncis

Issue #2 published, and call for papers

We are pleased to announce the second issue of Magnificat Cultura i Literatura Medievals, a broad-based open-accessed digital yearbook, ranging from cultural subjects to digital methodologies:

http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

TABLE OF CONTENTS:
–The fifteenth-century Catalan translation of the French “Danse macabre”: A critical edition and English translation, from manuscript Miscel·lània 26, Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona (Alina Zvonareva)
–Catálogo de ejemplos lulianos (Xavier Bonillo)
–Transcribing the “Estoria de Espanna” using crowdsourcing: Strategies and aspirations (Polly Duxfield)
–Les “Razos de trobar” de Ramon Vidal: una gramàtica per al cant (Anton Espadaler)
–El frau de l’alquimista en l’infern dantesc de Joan Pasqual i en la tradició medieval (Francesc J. Gómez)

Our yearbook complies with the highest indexing criteria (http://www.uv.es/cantave/MCLM/indexing.pdf).

Submission of proposals for our next issues is still open:
https://ojs.uv.es/index.php/MCLM/about/submissions#onlineSubmissions
(the journal’s interface language can be changed from the right-hand menu).

 

Prof. Rosanna Cantavella
Universitat de València
Editor, Magnificat Cultura i Literatura Medievals
http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Publicat el primer número de Magnificat CLM

Tenim el plaer d’anunciar la publicació del número u de la nostra revista, la gestació de la qual ha estat considerablement llarga:

https://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Al febrer de 2013 vaig concebre la idea de publicar una col·lecció de mini monografies de tema medieval, en format exclusivament electrònic; i així la vaig plantejar al director de les Publicacions de la Universitat de València, Josep Lluís Canet. Va ser ell qui em va dir que la idea es plasmaria molt millor si concebia aquestes publicacions com a articles de revista electrònica.

Feia poc que la Universitat havia adoptat la plataforma Open Journal Systems, que podia facilitar no sols les tasques de gestió amb autors, revisors, etc., sinó també la difusió a nivell global. En primavera de 2013, per tant, es va concebre la revista Magnificat Cultura i Literatura Medievals, que pararia particular atenció a articles més extensos de l’habitual.

A la preferència per formats llargs, es va afegir la temàtica (atenció particular a la Corona d’Aragó i Occitània, sense excloure altres àrees), i l’interés per estudis metodològics, amb particular atenció a aspectes d’humanitats digitals útils al medievalisme.

Va seguir una llarga època d’estudi de normatives d’indexació en diferents plataformes. Aquest, ho confesse, va ser el període més cansat (i avorrit) del procés.

Fa just un any vam fer la primera crida d’articles, amb una acollida esplèndida. Vam tenir la sort de rebre articles molt en sintonia amb la idea que teníem per a la revista, i el resultat és aquest número u, amb articles variadament il·lustratius de l’enfocament de la revista.

Aquest projecte no s’hauria pogut materialitzar sense el suport dels meus companys del consell de redacció: dec molt tant a a Rafael Beltran i Josep Izquierdo com a Barry Taylor i, ara també, a Llúcia Martín. Ells han cregut en la possibilitat de materialitzar la revista i m’han acompanyat en aquest llarg i intens itinerari. Moltes, moltes gràcies als quatre!

I moltíssimes gràcies també als deu membres del consell assessor, tots ells destacadíssims medievalistes, per recolzar-me tan generosament en aquest projecte.

Per al desembre de 2015 ja comptem amb alguns articles molt importants. D’altres es troben ara en procés de revisió; però el número segueix obert. Us convidem, doncs, a presentar propostes d’articles per als propers números de Magnificat Cultura i Literatura Medievals.

 

Crida d’articles per als primers números

Ens alegra presentar la nova revista Magnificat Cultura i Literatura Medievals, que realitza la seua primera crida d’articles per als números 1 i 2:

http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Aquest anuari, publicat per la Universitat de València, naix amb la voluntat de servir de plataforma (preferentment, però no exclusivament) a aquells treballs que sobrepassen la llargada convencional dels articles de revista; d’ací el nom.

La seua cobertura temàtica és la següent: Literatura, lingüística literària i temes culturals en sentit ampli, que afecten la Corona d’Aragó i Occitània (i altres territoris relacionats, com Nàpols i Navarra), així com temes culturals d’interès per al conjunt de la Romània, de l’època medieval i postmedieval (fins a 1600). Els textos a estudiar poden ser en català, occità, aragonès, castellà i llatí, així com en altres idiomes, sempre que presenten rellevància per a les àrees esmentades.

La revista acceptarà també estudis metodològics, incloent-hi humanitats digitals, amb la condició que la informació que aporten siga útil al medievalista.

Magnificat CLM naix complint amb la majoria absoluta de condicions per a la seua indexació per les agències especialitzades (vegeu http://www.uv.es/cantave/MCLM/indexacio). La difícil tasca de la configuració per a aquest compliment explica la gestació elefantina de la revista, que va ser concebuda en la primavera de 2012.

*Equip editor*: Rosanna Cantavella, Josep Izquierdo, Barry Taylor i Rafael Beltrán Llavador.

*Consell assessor*:

–Rafael Alemany Ferrer (Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant, Alacant,

Espanya)

–Carlos Alvar Ezquerra (Unité d’Espagnol, Université de Genève, Genève, Suisse)

–Annamaria Annicchiarico (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia)

–Lola Badia Pàmies (Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya)

–Vicenç Beltran Pepió (Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza

Università di Roma, Roma, Italia)

–Charles Burnett (Warburg Institute, School of Advanced Study University of London, London, United Kingdom)

–Germà Colón Domènech (emèrit, Romanisches Seminar, Universität Basel, Basel, Suisse)

–Jane Connolly (Department of Modern Languages and Literatures, University of Miami, Coral Gables, Fl., United States)

–Roger Friedlein (V. Romanisches Seminar, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland)

–Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Études, Université de la Sorbonne, Paris, France)

Us convidem a presentar-li articles a través de la seua plataforma web en Open Journal Systems registrant-vos-hi com a autor.