Tenim el plaer d’anunciar la publicació del número u de la nostra revista, la gestació de la qual ha estat considerablement llarga:

https://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Al febrer de 2013 vaig concebre la idea de publicar una col·lecció de mini monografies de tema medieval, en format exclusivament electrònic; i així la vaig plantejar al director de les Publicacions de la Universitat de València, Josep Lluís Canet. Va ser ell qui em va dir que la idea es plasmaria molt millor si concebia aquestes publicacions com a articles de revista electrònica.

Feia poc que la Universitat havia adoptat la plataforma Open Journal Systems, que podia facilitar no sols les tasques de gestió amb autors, revisors, etc., sinó també la difusió a nivell global. En primavera de 2013, per tant, es va concebre la revista Magnificat Cultura i Literatura Medievals, que pararia particular atenció a articles més extensos de l’habitual.

A la preferència per formats llargs, es va afegir la temàtica (atenció particular a la Corona d’Aragó i Occitània, sense excloure altres àrees), i l’interés per estudis metodològics, amb particular atenció a aspectes d’humanitats digitals útils al medievalisme.

Va seguir una llarga època d’estudi de normatives d’indexació en diferents plataformes. Aquest, ho confesse, va ser el període més cansat (i avorrit) del procés.

Fa just un any vam fer la primera crida d’articles, amb una acollida esplèndida. Vam tenir la sort de rebre articles molt en sintonia amb la idea que teníem per a la revista, i el resultat és aquest número u, amb articles variadament il·lustratius de l’enfocament de la revista.

Aquest projecte no s’hauria pogut materialitzar sense el suport dels meus companys del consell de redacció: dec molt tant a a Rafael Beltran i Josep Izquierdo com a Barry Taylor i, ara també, a Llúcia Martín. Ells han cregut en la possibilitat de materialitzar la revista i m’han acompanyat en aquest llarg i intens itinerari. Moltes, moltes gràcies als quatre!

I moltíssimes gràcies també als deu membres del consell assessor, tots ells destacadíssims medievalistes, per recolzar-me tan generosament en aquest projecte.

Per al desembre de 2015 ja comptem amb alguns articles molt importants. D’altres es troben ara en procés de revisió; però el número segueix obert. Us convidem, doncs, a presentar propostes d’articles per als propers números de Magnificat Cultura i Literatura Medievals.

 

Anuncis