Ens alegra presentar la nova revista Magnificat Cultura i Literatura Medievals, que realitza la seua primera crida d’articles per als números 1 i 2:

http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Aquest anuari, publicat per la Universitat de València, naix amb la voluntat de servir de plataforma (preferentment, però no exclusivament) a aquells treballs que sobrepassen la llargada convencional dels articles de revista; d’ací el nom.

La seua cobertura temàtica és la següent: Literatura, lingüística literària i temes culturals en sentit ampli, que afecten la Corona d’Aragó i Occitània (i altres territoris relacionats, com Nàpols i Navarra), així com temes culturals d’interès per al conjunt de la Romània, de l’època medieval i postmedieval (fins a 1600). Els textos a estudiar poden ser en català, occità, aragonès, castellà i llatí, així com en altres idiomes, sempre que presenten rellevància per a les àrees esmentades.

La revista acceptarà també estudis metodològics, incloent-hi humanitats digitals, amb la condició que la informació que aporten siga útil al medievalista.

Magnificat CLM naix complint amb la majoria absoluta de condicions per a la seua indexació per les agències especialitzades (vegeu http://www.uv.es/cantave/MCLM/indexacio). La difícil tasca de la configuració per a aquest compliment explica la gestació elefantina de la revista, que va ser concebuda en la primavera de 2012.

*Equip editor*: Rosanna Cantavella, Josep Izquierdo, Barry Taylor i Rafael Beltrán Llavador.

*Consell assessor*:

–Rafael Alemany Ferrer (Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant, Alacant,

Espanya)

–Carlos Alvar Ezquerra (Unité d’Espagnol, Université de Genève, Genève, Suisse)

–Annamaria Annicchiarico (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi Roma Tre, Roma, Italia)

–Lola Badia Pàmies (Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona, Barcelona, Espanya)

–Vicenç Beltran Pepió (Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali, Sapienza

Università di Roma, Roma, Italia)

–Charles Burnett (Warburg Institute, School of Advanced Study University of London, London, United Kingdom)

–Germà Colón Domènech (emèrit, Romanisches Seminar, Universität Basel, Basel, Suisse)

–Jane Connolly (Department of Modern Languages and Literatures, University of Miami, Coral Gables, Fl., United States)

–Roger Friedlein (V. Romanisches Seminar, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland)

–Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Études, Université de la Sorbonne, Paris, France)

Us convidem a presentar-li articles a través de la seua plataforma web en Open Journal Systems registrant-vos-hi com a autor.

Anuncis